oferta        o nas        j p p        kontakt


nadzory

- autorskie - zgodnie z art. 20 ust. 1 Prawa budowlanego podstawowym obowiązkiem projektanta jest m.in. sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności realizacji z projektem oraz uzgadniania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Obowiązki związane z nadzorem autorskim projektanta muszą być wykonywane przez cały okres trwania robót budowlanych.

- budowlane - zgodnie z art. 21-24 Prawa budowlanego o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie. nadzór dotyczy sprawowania zgodności wykonywanych robót w stosunku do projektu budowlanego, może być prowadzony do projektów naszego autorstwa, jak i projektów wykonanych przez innych projektantów. nadzory wykonywane są w specjalnościach: arch., kontr., sanitarnej, energetycznej, teletechnicznej i kolejowej. -inwestorskie- wykonywane są dla obiektów, dla których organ ustalił konieczność prowadzenia ww. nadzoru (zależy od kategorii obiektu budowlanego), dla obiektów na terenach objętych oddziaływaniem szkód górniczych lub na indywidualne życzenie Inwestora, który nie jest pewien czy kierownik budowy (często osoba z firmy wykonującej roboty budowlane) właściwie wykonuje swoje obowiązki i rzeczywiście dba o interesy Inwestora, a nie Wykonawcy.

- inwestorskie - wykonywane są dla obiektów, dla których organ ustalił konieczność prowadzenia ww. nadzoru (zależy od kategorii obiektu budowlanego), dla obiektów na terenach objętych oddziaływaniem szkód górniczych lub na indywidualne życzenie Inwestora, który nie jest pewien czy kierownik budowy (często osoba z firmy wykonującej roboty budowlane) właściwie wykonuje swoje obowiązki i rzeczywiście dba o interesy Inwestora, a nie Wykonawcy.

lasokarchitekci / 44-300 Wodzisław Śl, ul. Wałowa 19 / tel: 32 455 40 01 / kom: 691 790 503 / e-mail: biuro@lasok.com

copyright © lasokarchitekci